ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εκπαίδευση για την Αειφορία - Επιστήμες της Αγωγής»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

δείτε στο τέλος της ανακοίνωσης
Για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών
στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «Εκπαίδευση για την Αειφορία - Επιστήμες της Αγωγής».
[επανίδρυση του ΔΠΜΣ «Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Αγωγή σύμφωνα με την 8243/15.11.2018 Απόφαση Συγκλήτου ΑΠΘ (Β’ 5445)]
Επισπεύδον Τμήμα: Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Συμμετέχον Τμήμα: Βιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

για το κείμενο της προκήρυξης: πατήστε εδώ

 

για αιτήσεις: πατήστε εδώ

(πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων διαθέσιμη

από: 21.3.2019 έως: 15.4.2019)

παράταση προθεσμίας εώς: 10.5.2019 και ώρα 23:59

 

για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα: πατήστε εδώ

για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αίτησης, επικοινωνήστε με την κα Αλίκη Σκορδά (σε ώρες σύμφωνα με την προκήρυξη): πατήστε εδώ

τελευταία ενημέρωση 16.4.2019