ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ Γ.Α. «Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις και Προγράμματα Προσχολικής Εκπαίδευσης»

Απόφαση Πρύτανη ΑΠΘ αριθμ. 24261/11.6.2020: Προκήρυξη κενής θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις και Προγράμματα Προσχολικής Εκπαίδευσης» (Γ’ 1454/18.09.2020, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP17973, προθεσμία υποβολής: 28.9 - 30.11.2020)