ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ Γ.Α. «Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις και Προγράμματα Προσχολικής Εκπαίδευσης»

Απόφαση Πρύτανη ΑΠΘ αριθμ. 24261/11.6.2020: Προκήρυξη κενής θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις και Προγράμματα Προσχολικής Εκπαίδευσης» (Γ’ 1454/18.09.2020, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP17973, προθεσμία υποβολής: 28.9 - 30.11.2020)


Κατά τη συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος ενώπιον της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021, εξελέγη ομόφωνα με ένδεκα (11) θετικές ψήφους η κ. Μαρία Παπανδρέου σε θέση αναπληρώτριας καθηγήτριας στον Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις και Προγράμματα Προσχολικής Εκπαίδευσης».

Κατά την ψηφοφορία για την πλήρωση της ανωτέρω θέσης παρόντα μέσω τηλεδιάσκεψης (πλατφόρμα E:Presence) ήταν και τα ένδεκα (11) μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος.