ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ Γ.Α. «Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση»

Απόφαση Πρύτανη ΑΠΘ αριθμ. 29682/10.7.2020: Προκήρυξη κενής θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση» (Γ’ 1729/27.10.2020, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP18460, προθεσμία υποβολής: 03.11 - 04.01.2021)