Συνέδριο

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση Φυσικές Επιστήμες, εκπαίδευση, πολιτισμός

Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση Φυσικές Επιστήμες, εκπαίδευση, πολιτισμός

Θεσσαλονίκη, 4-6 Μαΐου 2018

Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση
Φυσικές Επιστήμες, εκπαίδευση, πολιτισμός

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Πύργος Παιδαγωγικής Σχολής

4ο Διεθνές Συνέδριο «Σταυροδρόμι γλωσσών & Πολιτισμών

4ο Διεθνές Συνέδριο «Σταυροδρόμι γλωσσών & Πολιτισμών

4ο Διεθνές Συνέδριο «Σταυροδρόμι γλωσσών & Πολιτισμών : Διδακτικές της Πολυγλωσσίας και Γλωσσικές Πολιτικές»

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε.)

7o πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε.) που θα πραγματοποιηθεί από  τις 27 έως τις 29/11/2015

Συνδιοργάνωση Ε.Ε.Μ.Ε. και Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και με τη συνεργασία του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης καθώς και τεσσάρων ακόμη Πανεπιστημιακών τμημάτων

Θέμα του Συνεδρίου είναι: «Μουσικός Γραμματισμός: Τυπικές και Άτυπες Μορφές Μουσικής Διδασκαλίας-Μάθησης»

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Σκοπός του 4ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» είναι να προσφέρει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων, που δραστηριοποιούνται ενεργά στην σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση.

Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή με θέμα: Ανα-Στοχασμοί για την Παιδική Ηλικία

Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη διοργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή με θέμα: Ανα-Στοχασμοί για την Παιδική Ηλικία

Αποτίμηση εργασιών του συνεδρίου

Διάδρασις - Eκπαιδευτικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης

Επιδίωξη του έργου Διάδρασις είναι η γεφυροποίηση και η ενδυνάμωση των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των ευπαθών κοινωνικών ομάδων (π.χ. αλλοδαποί και παλιννοστούντες) και της κοινωνίας υποδοχής τους. Η προσέγγιση του στόχου αυτού είναι διττή: από τη μια στοχεύουμε στο να ενδυναμώσουμε την κοινωνική παρουσία, την κοινωνική και την πολιτειακή συνείδηση των μεταναστών και από την άλλη στοχεύουμε στο να ευαισθητοποιήσουμε την ελληνική κοινωνία σχετικά με το μεταναστευτικό φαινόμενο, τους μετανάστες που εκπαιδεύονται, ζουν και εργάζονται στην ελληνική κοινωνία. Το αποτέλεσμα της ευαισθητοποίησης αυτής θα πρέπει να είναι η κοινωνική όσμωση και φυσικά η κοινωνική συνοχή.

Subscribe to RSS - Συνέδριο