ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα

 

 1. Η κίνηση ως μέσο διαθεματικών προσεγγίσεων
 2. Κινητικά δραστήριος τρόπος ζωής – στάση μελλοντικών παιδαγωγών
 3. Ο χορός και το κινητικό παιχνίδι ως μέσα εξωλεκτικής επικοινωνίας
 
 
Σπουδές

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ιούλιος 1998

Διδακτορικό Δίπλωμα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Α.Π.Θ. με βαθμό «Άριστα»

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, (ΤΕΦΑΑ) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σεπτέμβριος 1985  

Πτυχίο Ισοτιμίας με τα Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με βαθμό «Άριστα»

Εθνική Ακαδημία Σωματικής Αγωγής, (ΕΑΣΑ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Οκτώβριος 1982

Πτυχίο της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής Θεσσαλονίκης τετραετούς φοίτησης με βαθμό «Άριστα». Ειδικότητα στην Αγωνιστική Ρυθμική Γυμναστική με βαθμό «Άριστα».

 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Βιβλία:

 1. Chatzigeorgiadou, Sofia, Pavlidou, Eva, & Arvanitidou, Virginia (2018). Social inclusion of nonnative children in Greek educational settings: an Intercultural Physical Education paradigm. E-book. (pages: 109). Lambert Academic Publishing. ISBN: 978-613-8-29199-2.
 2. Παυλίδου, Ε. (2012). Κινητική και Ρυθμική Αγωγή στην προσχολική εκπαίδευση: από τη θεωρία στην πράξη. Εκδόσεις Ζυγός. ISBN: 978-960-8065-87-1, Θεσσαλονίκη

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές / πρακτικά συνεδρίων 

 1. Kyriazis, D., Pavlidou, E., Barkoukis, V., & Fotiadou, E. (in press: scheduled for the second quarter of 2019). Measuring Rhythmic Ability: Validation of a Digital Rhythmic Ability Evaluation Tool (DRAET). (pages: 29). The Physical Educator .
 2. Παυλίδου, Ε., Χατζηγεωργιάδου, Σ., & Γκαλκανοπούλου, Ο. (υπό δημοσίευση). Κινητική ανάπτυξη μέσα από ένα διαθεματικό πρόγραμμα φυσικής αγωγής και παιδικής λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο (σελ: 23). Στο e-journal του ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης.
 3. Pavlidou, E., Sofianidou, A., Lokosi, A., & Kosmidou, E. (2018). Creative Dance as a tool for developing Preschoolers’ Communicative Skills.(p: 13) European Psychomotricity Journal, Vol 10, p. 3-15.
 4. Kyriazis, D., Pavlidou, E., Barkoukis, V., & Fotiadou, E. (2017). Effects of a music-movement program in elementary school physical education classes on pupils’ rhythmic ability. Journal of Education and Practice, Vol.8, No.35, p.17-23.
 5. Lampaki OlympiaPavlidou Eva, Antoniou Panagiotis, & Kyridis Argyrios (2017). The Impact of Globalization and ICT in Greek High School Physical Education. International Journal of Research in Engineering, IT and Social Sciences, Vol. 7 no.2 p. 1-13.
 6. Tzavara, A., Tzetzis, G. & Pavlidou, E. (2015). Parental Influences on Preschoolers’ Physical Activity. Journal of Physical Activity, Nutrition and Rehabilitation, Vol 13, PANR e-ISSN: 2421-7824
 7. Kosmidou, E. & Pavlidou, E. (2015). Do pre-service kindergarten teachers in Greece intent to include movement education?: An application of Planned Behavior TheoryEuropean Psychomotricity Journal. vol.7 no.1 p.32-42.
 8. Παυλίδου, Ε. (2015). Αυτοσχέδιες κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά για μια δημιουργική κινητική αγωγή στο νηπιαγωγείο. Στα Πρακτικά του Συμποσίου με Διεθνή Συμμετοχή "Τόποι για Εμπειρίες Μάθησης: Έρευνα, Δημιουργία, Αλλαγή". σελ.424-435, Θεσσαλονίκη
 9. Λαμπάκη Ολυμπία, Αντωνίου Παναγιώτης,  Παυλίδου Εύα, & Κυρίδης Αργύρης (2015). Πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής με πολυπολιτισμικά στοιχεία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Πρακτικά 2ου Συνεδρίου "Νέος Παιδαγωγός",  Σελ.1132-1140,  Ίδρυμα Ευγενίδου  Αθήνα, 23 & 24 Μαΐου 2015
 10. Lampaki, O., Pavlidou, E., Antoniou, P. & Kyridis, A. (2014). Proposal of a physical education program with multicultural elements in the Secondary Education and evaluation of student satisfaction. International Journal of Education and Research. vol.2 no.12 p.165 - 180.
 11. Λαμπάκη, Ο.Παυλίδου, Ε.Αντωνίου, Π. & Κυρίδης, Α. (2014). Δημιουργίες διαπολιτισμικών συνεργατικών κινητικών παιχνιδιών στο Λύκειο και ικανοποίηση των μαθητών. Short Papers 22ου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. p.237-240. 22ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Κομοτηνή.
 12. Pavlidou, E., Arvanitidou, V. & Chatizigeorgiadou, S., (2012) The effectiveness of a pilot intervention program of physical education in multicultural preschool education, ΜΕΝΟΝ: Journal of Educational Research, Online ISSN: 1792-8494, ISSUE 1.2012, pp 53-66
 13. Παυλίδου, Ε. & Κοσμίδου, Ε. (2012). Διερεύνηση της αυτοαποτελεσματικότητας μελλοντικών εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής δημοτικής εκπαίδευσης και φυσικής αγωγής. Πρακτικά 5ου Forum Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής (ΕΑΦΑ): Η φυσική αγωγή στην κοινωνία της κρίσης, Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός, Τόμος 35, Τεύχος 1, σσ.232-235
 14. Chatzigeorgiadou, S., Pavlidou, E. & Arvanitidou, V., (2011). Differences in loneliness and social behavior of immigrant and repatriated preschoolers. Proceedings (in cd) of the International Conference: Redefining Community in Intercultural Context (RCIC’11), Brasov, 16-18 June 2011.
 15. Παυλίδου, Ε., Μερτζανίδου, Ο. & Ζήση Β., (2009) Αξιολόγηση της Ικανότητας Αναπαραγωγής και Διατήρησης του Ρυθμού σε Αθλήτριες Ρυθμικής Γυμναστικής και μη Αθλήτριες. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό, Τόμος 7 (2), σσ. 203 –209
 16. Αρβανιτίδου, Β. & Παυλίδου, Ε. (2007), Η ατομική βελτίωση και η ανταγωνιστικότητα στο μάθημα της φυσικής αγωγής στο δημοτικό σχολείο: Διερεύνηση του σχολικού εγχειριδίου (1997-2006) Πρακτικά 3ου Forum Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής (ΕΑΦΑ): Ηθική διαπολιτισμικότητα ίσες ευκαιρίες. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή (19/05/2007) σσ.113-117
 17. Σφίγγος Ν., Τσιμπίρης Α., Τσαμουρτζής Ε. & Παυλίδου Ε. (2007). Βίντεο κατά απαίτηση στον Αθλητισμό. Άθληση και Κοινωνία, Τεύχος 46, σσ. 278-282
 18. Παυλίδου, Ε. & Στύλου, Σ. (2006). Παραδοσιακός χορός στην προσχολική ηλικία: Μέθοδοι προσέγγισης των νηπίων. Πρακτικά (σε cd) 1ου διεθνούς εκπαιδευτικού συνεδρίου: Λαϊκός πολιτισμός και εκπαίδευση. Βόλος 29/09-01/10/2006
 19. Κύρκου Α., Παυλίδου Ε., (2003), «Μουσικοκινητικά δρώμενα: Κίνηση – επικοινωνία – διαπολιτισμικότητα στο Νηπιαγωγείο. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ Τομέα Παιδαγωγικής σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή ΟΜΕΡ: Η διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία. Θεσσαλονίκη 30/05-01/06/2003 σσ. 342-347
 20. Χατζηπέτρου, Ν. & Παυλίδου, Ε. (2002). Κατασκευές αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων από «φυσικό» και «άχρηστο» υλικό για τη μουσική αγωγή στο δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο. Πρακτικά του 3ου συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (ΕΕΜΕ), Βόλος 2002 σε ειδική έκδοση στο περιοδικό Μουσική Εκπαίδευση Τόμος 3, Τεύχος 2 σσ. 334-344 
 21. Παυλίδου, Ε. (2001). Η ρυθμική ως μέσο εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία: Ένα συνδυαστικό πρόγραμμα ρυθμικής και κινητικής αγωγής. Πρακτικά Ο.Μ.Ε.Ρ. (Organisation Mondiale pour l’ Education Prescolaire) με τη συνεργασία της Δ.Ο.Ε.: 3.«ΜΕΤΑ-πτυχιακά: Εξελίξεις και προοπτικές στην προσχολική και πρωτοσχολική αγωγή»,  Ελληνικά Γράμματα σσ. 168-178