ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα
 1. Έμφυλες αναπαραστάσεις στο έργο συγγραφέων Παιδικής Λογοτεχνίας, π.χ. Πηνελόπη Δέλτα
 2. Η παιδική ηλικία (συναισθηματικός και ψυχικός κόσμος παιδιών) σε παιδικά βιβλία για μικρές ηλικίες παιδιών
 3. Σε συνάφεια με τα παραπάνω, παιχνίδι και παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο.
 4. Διασκευές παραμυθιών για μικρά παιδιά
 
 
Σπουδές

 

 • 1979 Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής του Aριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσ/νίκης.
 • 1ο Mεταπτυχιακό Δίπλωμα: 1980, DEA στις «Tέχνες και Nοοτροπίες στη Δύση κατά τη Mοντέρνα εποχή», Πανεπιστήμιο Paris IV-Sorbonne.
 • 2ο Mεταπτυχιακό Δίπλωμα: 1981, DEA στην «Kοινωνική και Iστορική Aνθρωπολογία», École des Hautes Études en Sciences Sociales του Παρισιού. Διδακτορική διατριβή: 1984, École des Hautes Études en Sciences Sociales, στην «Kοινωνική και Iστορική Aνθρωπολογία».
 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις

 

 1. Κανατσούλη, Μένη. Ο ήρωας και η ηρωίδα με τα χίλια πρόσωπα. Νέες απόψεις για το φύλο στην Παιδική Λογοτεχνία, Gutenberg, Aθήνα 2008.
 2. ΤΕΠΑΕ 09, Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις στην προσχολική και την πρώτη σχολική εκπαίδευση (επιμέλεια Δ. Γερμανός-Μ. Κανατσούλη), University Press Studio & Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2010.
 3. Κανατσούλη, Μένη. «Ξαναδιαβάζοντας το παρελθόν μέσα από τα βιβλία για παιδιά: ελληνικότητα ή/vs παγκοσμιοποίηση», Δια-κείμενα, Ετήσια Έκδοση Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας ΑΠΘ, τεύχος 14, Ιούνιος 2012, σσ. 65-77, σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα http://dia-keimena.frl.auth.gr
 4. Kanatsouli, Meni. “From Peter and the Wolf to Peter + the Wolf: Translating/Adapting the Fairy tale in Greece”, Children’s Literature (40), 2012, έκδοση του John Hopkins University Press, σσ. 231-250.
 5. Kanatsouli, Meni. “Games Inside Books for Young Children”, Bookbird (50, 4), October 2012, pp. 33-40.
 6. Κανατσούλη, Μένη. «Το σώμα ως τόπος ρεαλιστικός και συμβολικός στην εφηβική λογοτεχνία» στο Σύγχρονη εφηβική λογοτεχνία. Από την ποιητική της εφηβείας στην αναζήτηση της ερμηνείας της (επιμέλεια Μ. Κανατσούλη-Δ. Πολίτης), Πατάκης, Αθήνα 2010, σσ. 258-270.
 7. Κανατσούλη, Μένη. «Εισαγωγή» (μαζί με Δ.Πολίτη) στο Σύγχρονη εφηβική λογοτεχνία. Από την ποιητική της εφηβείας στην αναζήτηση της ερμηνείας της (επιμέλεια Μ. Κανατσούλη-Δ. Πολίτης), Πατάκης, Αθήνα 2010, σσ. 9-18.
 8. Κανατσούλη, Μένη. «H πολυσήμαντη γλώσσα των εικόνων στο παιδικό εικονογραφημένο βιβλίο», στο Τέχνη στην Επαίδευση. Εκπαίδευση στην Τέχνη (επιμέλεια Π.Κανελλόπουλος – Ν.Τσαφταρίδης), Νήσος, Αθήνα 2011, σσ. 62-78. 
 9. Κανατσούλη, Μένη. «Μετα-αφηγήσεις/διασκευές λαϊκών παραμυθιών για παιδιά», στο Αφηγήσεις που δεν τελειώνουν ποτέ… Κειμενικές και εικονογραφικές διασκευές για παιδιά, (επιμέλεια Δ. Δαμιανού – Σ. Οικονομίδου), Παπαδόπουλος, Αθήνα 2011, σσ. 77-96.
 10. Κανατσούλη, Μένη. «Μυθοπλασία και πληροφόρηση για την ‘πόλη’ στο σύγχρονο παιδικό βιβλίο γνώσεων. Σάκη Σερέφα, Ένας δεινόσαυρος στο μπαλκόνι μου/Φίλιας Δενδρινού, Το σπίτι» στο Θέματα Παιδικής Λογοτεχνίας, Διημερίδα 21-22/1/2011, Π.Τ.Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας (επιμέλεια Τ. Κωτόπουλος – Δ. Σουλιώτη), Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 37-53.
 11. Kanatsouli Melpomeni (2021). “Memories Can’t Possibly Be So Misleading”: Danilo Kiš’s Childhood Years in Early SorrowsChildren's Literature Association Quarterly. τόμ.46 αρ.2.