ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα
 • ΤΠΕ στην εκπαίδευση και στην καθημερινή ζωή των παιδιών.
 • Ψηφιακός γραμματισμός
 • Νέοι και Τεχνολογίες της Επικοινωνίας
 • ΤΠΕ και εκπαίδευση εκπαιδευτικών
 • Οι Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών
   
 
 
Σπουδές
 • 1984. Πτυχίο Φυσικού Τμήματος, Σχολής Θετικών Επιστημών,      Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.
 • 1985. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, D.E.A, Τμήματος Sciences de l' Education του Πανεπιστημίου Rennes II (Γαλλία). Αναγνώριση από ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.
 • 1991. Διδακτορικό Δίπλωμα, Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.
 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις
 1. ‘Το Διαδίκτυο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Προσεγγίσεις Εκπαιδευτικών’ (2010).Τοκμακίδου Ε., Καλογιαννίδου Α. Τσιτουρίδου Μ. Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή  Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. Κόρινθος 2010 Επιμέλεια Α. Τζιμογιάννης σσ. 609-616.
 2. ‘Η ορατή πλευρά του χρώματος: προσεγγίσεις του χρώματος στις φυσικές επιστήμες’ (2008). Μ. Τσιτουρίδου . Εκδόσεις Τζιόλα.
 3. ‘Identifying Children’s Interests and Planning Learning Experiences: Challenging some Taken-for-granted Views’ (2008) M. Birbili, M. Tsitouridou, Ιn Petr G. Grotewell,Yanus R. Burton (eds) Early childhood education: issues and developments pp. 143-156 Nova Science Publishers.
 4. ‘Η διαθεματικότητα στο αναλυτικό πρόγραμμα της προσχολικής εκπαίδευσης: απόψεις νηπιαγωγών’ (2009) Μ. Τσιτουρίδου, Μ. Μπιρμπίλη Στο Γ. Μπαγάκης & Κ. Δεμερτζή (επιμέλεια) Ένα χρόνο μετά την εφαρμογή των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων. Τι άλλαξε;  σσ. 199-210. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
 5. ‘Digital Literacies: Definitions, concepts and educational implications’ (in press) M. Tsitouridou & K. Vryzas (2011). In L. Stergioulas and H. Drenoyianni (eds) Pursuing Digital Literacy in Compulsory Education  pp. 3-46. Peter Lang Publishing.
 6. ‘Παιδιά και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας: Νέες Προκλήσεις Παλιές Υποσχέσεις’  (2011). Μ. Τσιτουρίδου Στο  Κ. Χρυσαφίδης  Ρ. Σιβροπούλου (επιμέλ.) Αρχές και Προοπτικές της Προσχολικής Εκπαίδευσης. Επιμέλεια., σσ.249-288. Θεσσαλονίκη:Εκδόσεις Κυριακίδης.
 7. ‘Future teachers explain the concept of refraction: implications for teacher education’ (2012) P. Pantidos & M. Tsitouridou SKHOLE Cahier De la Recherche et du Développement  vol 17 pp. 235-240
 8. ‘Representations of ICT Uses and Practices of Freshman University Students: the case of an educational department in Greece’ (2013) M. Tsitouridou K. Vryzas Review of Science Mathematics and ICT Education  7(1), pp. 47-64
 9. ‘Technologie, culture et éducation’  K. Vryzas & M. Tsitouridou (2011) Synergies Sud- est   Européen no 3 pp. 15-34.
 10. ‘Technologie et Éducation’ M. Tsitouridou & K. Vryzas (2011) Επιμέλεια αφιερώματος του περιοδικού Synergies Sud-est   Européen  no 3.
 11. Νέοι και Τεχνολογίες της Επικοινωνίας  Κ. Βρύζας Μ. Τσιτουρίδου  Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg (υπό έκδοση).