ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται στην πρώιμη κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη (π.χ. πρώιμες αλληλεπιδράσεις, ανάπτυξη της ενσυναίσθησης), στην Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία των 3 πρώτων χρόνων της ζωής, στην ανάπτυξη και αξιολόγηση μοντέλων πρώιμης παρέμβασης, στην παιδική προστασία και ιδιαίτερα στην πρόληψη της εμπορίας ανηλίκων.

Πρόσφατη ερευνητική δραστηριότητα:

  • Η κατάσταση των δικαιωμάτων του παιδιού στην Ελλάδα. Εντεταλμένη έρευνα από το Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα
  • Ψυχικές και αναπτυξιακές διαταραχές σε παιδιά προσχολικής ηλικίας: Μια μελέτη στους Δήμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Χρηματοδοτήθηκε από τον ΕΛΚΕ, ΑΠΘ.
  • “Protecting infants and toddlers from domestic violence: Development of a diagnostic protocol for infant and toddler abuse and neglect and its implementation to public health system”. Funded by the EU/DAPHNE programme
  • “Southeast Safe Net: Preventing child trafficking and protecting unaccompanied minors in Greek-Turkish Borders”. Funded by the EU/ISEC Programme

Collaborations:

  • "An evidence-based framework to support improvements to antislavery policy and practice in the agricultural sector in Greece". Funded by the ESRC IAA Funding. Coordinating institution: University of Nottingham, UK.
  • "HandsUp - Promoting The Effective Elimination of Corporal Punishment Against Children". Funded by the EU/JUST Programme. Coordinating Institution: APDES - Portugal.
  • “Reviewing social auditing practices to combat exploitative brokering in Southern Europe – RESAURSE”. Coordinating Institution: University of Coimbra, Portugal. Funded by the EU/ISEC Programme
  • “Caregivers of children at risk – Education and Capacity Building”. Coordinating Institution: NGO APDES, Portugal. Funded by the EU/Grundtvig LLP
 
 
Σπουδές

Ph.D. in Psychology, Winnicott Research Unit, School of Psychology, University of Reading, U.K. 2003.

Πτυχίο Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1998.

 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Ioannis Kougkoulos, M. Selim Cakir, Nathan Kunz, Doreen S. Boyd, Alexander Trautrims, Kornilia Hatzinikolaou, Stefan Gold (2021). A multi-method approach to prioritize locations of labor exploitation for ground-based interventions. POMS, https://doi.org/10.1111/poms.13496

Hatzinikolaou, K. & Moskoff I. (2019). Initial drafting of the “Uniform Guidelines for the Identification and Referral of Victims of Human Trafficking within the Migrant and Refugee Reception Framework in the OSCE Region”, on behalf of the OSCE.

Hatzinikolaou, Κ., Ydraiou, Κ., Agathonos E., Nielsen, Μ. & Geroulanou, Κ. (2017). VIMA (Step), a Greek early intervention program promoting attachment between parents and children to prevent abuse and neglect. In M. Celebi (Ed.). Weaving the Cradle Parent Infant Groups in the Perinatal Period. London: Jessica Kingsley Publishers.

Hatzinikolaou, K., Karveli, V., Skoubourdi, A., Zarokosta, F., Antonucci, G., Visci, G., et al. (2016). Using the Parent-Infant Relationship Global Assessment Scale (PIR-GAS) to identify caregiver – infant/toddler dyads with abusive relationship patterns in six European countries. Infant Mental Health Journal, Vol. 37 (4), 313-466.

Χατζηνικολάου, Κ. (2016). Η φύση της ενσυναίσθησης: Οι περιπέτειες μιας έννοιας. Στο Γ. Κουγιουμουτζάκη (Επ.). Το συν- της συγκίνησης: Ψυχολογία εμβρύων, βρεφών και νηπίων (σ. 341-358). Κρήτη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Χατζηνικολάου Κ. (2016). 'Ερευνα της ενσυναίσθησης σε βρέφη υγειών και καταθλιπτικών μητέρων.Στο Γ. Κουγιουμουτζάκη (Επ.). Το συν- της συγκίνησης: Ψυχολογία εμβρύων, βρεφών και νηπίων (σ. 359-378). Κρήτη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Hatzinikolaou, K. (2016). Intersubjectivity research and theory: Contributions to the domains of Developmental Psychopathology and Early Intervention. Επιστημονική Επετηρίδα Ελεύθερνα του Τμήματος Ψυχολογίας, Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Κρήτης.

Χατζηνικολάου, Κ. (2016). Νοτιοανατολικό Δίχτυ Προστασίας: Πρότυπη έρευνα – δράση για την πρόληψη της εμπορίας παιδιών και την προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων μεταναστών και προσφύγων. Dialogoi! Theory & Praxis in Education.

Χατζηνικολάου, Κ., Γυφτοπούλου, Αγ., Παππά, Β. & Νικολαΐδης, Γ. (2015). Οδηγός για την ανίχνευση ανήλικων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων : Εγχειρίδιο χρήσης του εργαλείου SESN. Αθήνα, Ελλάδα: Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Tsourtou, V., Hatzinikolaou, K., & Chatzinikolaou, C. (2014). Action-research with children working on the streets of Athens, Greece. Development in Practice Vol. 24(3), 313-326.

Hatzinikolaou, K. (2012). Child neglect: What we know and to where we might go. Souvenir – Cum- Scientific Update, ABSCON 2012, The 22nd Annual Conference of Indian Psychiatric Society, Assam State Branch, Theme “School mental health: Mind the young minds”. 22-23 September, NEDFi House. Organized by: Department of Psychiatry, Guwahati Medical College Hospital, Guwahati, India.

Hatzinikolaou, K. & Murray, L. (2010). Infant sensitivity to negative maternal emotional shifts: Effects of infant sex, maternal postnatal depression and interactive style. Infant Mental Health Journal, Vol 31(5), 591-610.

Hatzinikolaou, K. (2009). Child neglect: Characteristics, risk factors, and impact on child development. In: G. Nikolaidis & M. Stavrianaki (Eds.). Violence in the family: Evidence-based practice and practice-based evidence. Athens, Greece: ΚΨΜ Editions. (Greek)