ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα

Τα προπτυχιακά μαθήματα που διδάσκω είναι "Εκπαιδευτική Ψυχολογία' και "Συμβουλευτική-Κοινωνική & Συναισθηματική Αγωγή". Τα μεταπτυχιακά μαθήματα που διδάσκω είναι "Ενδυνάμωση οικογενειών από πολιτισμικές και γλωσσικές μειονότητες" και "Σχέση μεταξύ Ψυχολογικής Έρευνας και Πιαδαγωγικής για παιδιά με ειδικές ανάγκες". Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα σχετίζονται με τα κίνητρα μάθησης, διαχείριση τάξης, επικοινωνιακές και συμβουλευτικές δεξιότητες, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, μειονότητες και ειδική αγωγή, διαχείριση συγκρούσεων παιδιών και εφαρμογές πρώιμης παρέμβασης σε παιδιά σε επικινδυνότητα για  δυσκολίες μάθησης.

 
Επιστημονικά - Ερευνητικά πεδία
 
Σπουδές
  • Διδακτορικό στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Ινστιτούτο Εκπαίδευσης, Τμήμα Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών.
  • Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, Σχολή Παιδαγωγικής.
  • Πτυχίο στη Φιλοσοφία, Παιδαγωγική και Ψυχολογία (ΦΠΨ), Ειδίκευση στην Ψυχολογία.  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή
 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Vouyoukas, C., Tzouriadou, M., Anagnostopoulou, E. & Michalopoulou, L. E.. (2017). Representation of culturally and linguistically diverse students among students with learning disabilities: a Greek paradigm.  Sage Open. Special Issue: Student Diversity’. January-March, 1-10.

Βουγιούκας, Κ. (2016). Η διακρίβωση του αυτοπροσδιορισμού μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε επικινδυνότητα για μαθησιακές δυσκολίες: η συμβολή των γνωστικών και μεταγνωστικών ικανοτήτων και των ευκαιριών του πλαισίου. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες της αγωγής και εκπαίδευσης, 1, 36-55.

Tzouriadou, M.  Vouyoukas, C., Anagnostopoulou, E., & Michalopoulou, L. (2016). Early intervention of preschool children at risk for developmental disabilities: A Greek paradigm. Journal of Intellectual Disability. Diagnosis and Treatment, 3, pp. 238-246.

Τζουριάδου, Μ., Βουγιούκας, Κ., Αναγνωστοπούλου, Ε. & Μενεξές, Γ. (2015). Γνώσεις και απόψεις εκπαιδευτικών για τη δυσλεξία. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ψυχολογίας ΑΠΘ, IA.

Βουγιούκας, Κ., Μπακιρτζής, Κ., Βεντούλη, Κ. & Μπαλλή, Β. (2015). Η επίδραση της βιωματικής μάθησης στην αυτοεκτίμηση, αυτο-αποτελεσματικότητα και προσωπική ανάπτυξη των φοιτητών.Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 32(60), 10-28.

Vouyoukas, C., Tzouriadou, M., Menexes, G., Geka, M. & Michalopoulou, L. (2014). Intelectual disability and mothers’ stressors: A Greek Paradigm. Ψυχολογία, 21(4), 421-436.

Βουγιούκας, Κ. & Στοϊνίτση, Α. (2014). Κοινωνιογνωστική επεξεργασία πληροφοριών, αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων παιδιών προσχολικής ηλικίας σε επικινδυνότητα για δυσκολίες μάθησης. Στο: Μ. Τζεκάκη & Μ. Κανατσούλη (επιμ) Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνέδριου με Διεθνή Συμμετοχή, Ανα-στοχασμοί για την Παιδική Ηλικία Θεσσαλονίκη, ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ, 409-432.

Βουγιούκας, Κ. & Γκέκα, Μ. (2013). Ψυχοκοινωνικές παράμετροι μαθησιακών δυσκολιών. Στο: Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή, 6ος Θεματικός Κύκλος. ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, 164-191

Tzouriadou, M., Barbas, G., Vouyoukas, C. & Anagnostopoulou, E. (2013). The relationship between language and social competence in high-risk preschoolers. Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities, 7, (4), 230-242

Βουγιούκας, Κ. (2013). Η Ψυχολογία ως νεοεισαγόμενο είδος στην Ελλάδα από Ευρώπη και Αμερική από τα μέσα του 19ου ως τα μέσα του 20ου αιώνα. Ψυχολογικά Θέματα, 17-18, 35-58

Βουγιούκας, K., Βεντούλη, K. & Mπαλλή, B. (2012). Η διαχείριση των συγκρούσεων μεταξύ των παιδιών από τους εκπαιδευτικούς: συσχέτιση με τα συναισθήματα των εκπαιδευτικών και τους χαρακτηρισμούς που αποδίδουν οι ίδιοι στα παιδιά. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 24, 4-31

Βουγιούκας, Κ. (2011). Μία έρευνα γύρω από την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών. Μέντορας, 13 146-164

Βουγιούκας, Κ. (2010). Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην ανάλυση προσωπικής θεωρίας διδασκαλίας εκπαιδευτικών: μία απόπειρα σύνθεσης. Επιστήμες της Αγωγής, 4, 57-69