ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα

Βιωματική μάθηση και εκπαίδευση.

Ακαδημαική επίδοση και μαθησιακές δυσκολίες.

Μαθησιακή επάρκεια και επίδοση μαθητων από διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα.

 

 
 
Σπουδές
  • Διδακτορικό στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Ινστιτούτο Εκπαίδευσης, Τμήμα Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών.
  • Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, Σχολή Παιδαγωγικής.
  • Πτυχίο στη Φιλοσοφία, Παιδαγωγική και Ψυχολογία (ΦΠΨ), Ειδίκευση στην Ψυχολογία.  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή
 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Βουγιούκας, Κ. & Τσικούρας, Κ. (2021). Η διερεύνηση του αυτοπροσδιορισμού μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με προφίλ ενδεικτικό για μαθησιακές δυσκολίες και ήπια νοητική ανεπάρκεια. Ψυχολογία, 26(1), 121-134..

Tzouriadou, M., Vouyoukas, C. Anagnostopoulou, E & Filiou, A (2019). Teachers’ screening accuracy and language achievement for Roma students at risk for developmental disabilities: a Greek study. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. DOI: 10.1080/13670050.2019.1593944

Βεντούλη, Κ., Λενακάκης, Α., & Βουγιούκας K. (2018), Η επίδραση της θεατροπαιδαγωγικής στην αυτοαντίληψη παιδιών Ε΄και Στ΄τάξης δημοτικού σχολείου», στο: Π. Γιαννούλη & Μ. Κουκουνάρας-Λιάγκης (Επιμ.), Θέατρο και Παραστατικές Τέχνες στην εκπαίδευση: Ουτοπία ή αναγκαιότητα; Αθήνα: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, 141-147.

Georgopoulos, A. & Vouyoukas, C. (2018). The effects of the non-directive intervention (NDI) on pre-service kindergarten teachers’ self-esteem, self-efficacy and personal growth. European Journal of Education Studies, 4(11), 126-142.

Vouyoukas, C., Tzouriadou, M., Anagnostopoulou, E. & Lito E. Michalopoulou. (2017). Representation of Culturally and Linguistically Diverse Students among Students with Learning Disabilities: A Greek Paradigm. Sage Open. Special Issue: Student Diversity, January-March, 1-10.

Tzouriadou, M., Vouyoukas, C., Anagnostopoulou, E. & Michalopoulou, L. (2016). Early intervention of kindergarten children at risk for developmental disabilities: a Greek paradigm, Journal of Intellectual Disability. Diagnosis and Treatment, 3, 238-246.

Βουγιούκας, Κ. (2016). Η διακρίβωση του αυτοπροσδιορισμού μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε επικινδυνότητα για μαθησιακές δυσκολίες: η συμβολή των γνωστικών και μεταγνωστικών ικανοτήτων και των ευκαιριών του πλαισίου. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες της αγωγής και εκπαίδευσης, 1, 36-55.

Τζουριάδου, Μ., Βουγιούκας, Κ., Αναγνωστοπούλου, Ε. & Μενεξές, Γ. (2015). Γνώσεις και απόψεις εκπαιδευτικών για τη δυσλεξία. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ψυχολογίας ΑΠΘ, IA, 175-211.

Βουγιούκας, Κ., Μπακιρτζής, Κ., Βεντούλη, Κ. & Μπαλλή, Β. (2015). Η επίδραση της βιωματικής μάθησης στην αυτοεκτίμηση, αυτο-αποτελεσματικότητα και προσωπική ανάπτυξη των φοιτητών. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 60, 10-28.