ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα

Βιωματική μάθηση και εκπαίδευση.

Ακαδημαική επίδοση και μαθησιακές δυσκολίες.

Μαθησιακή επάρκεια και επίδοση μαθητων από διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα.

Συναισθήματα επίτευξης και μαθησιακές δυσκολίες.

Γονική αυτοαποτελεσματικότητα και εμπλοκή στις σχολικές εργασίες

 

 
 
Σπουδές
  • Διδακτορικό στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Ινστιτούτο Εκπαίδευσης, Τμήμα Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών.
  • Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, Σχολή Παιδαγωγικής.
  • Πτυχίο στη Φιλοσοφία, Παιδαγωγική και Ψυχολογία (ΦΠΨ), Ειδίκευση στην Ψυχολογία.  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή
 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Vouyoukas, C. (2022). Assessment of academic achievement and learning disabilities. In: M. Tzouriadou & S. Tzivinikou (eds.). Learning Disabilities: From Assessment to Intervention. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, pp. 74-100.

Βουγιούκας, Κ. & Τσικούρας, Κ. (2021). Η διερεύνηση του αυτοπροσδιορισμού μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με προφίλ ενδεικτικό για μαθησιακές δυσκολίες και ήπια νοητική ανεπάρκεια. Ψυχολογία, 26(1), 121-134..

Tzouriadou, M., Vouyoukas, C. Anagnostopoulou, E & Filiou, A (2021). Teachers’ screening accuracy and language achievement for Roma students at risk for developmental disabilities: a Greek study. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 24(9), 1405-1413.

Βεντούλη, Κ., Λενακάκης, Α., & Βουγιούκας K. (2018), Η επίδραση της θεατροπαιδαγωγικής στην αυτοαντίληψη παιδιών Ε΄και Στ΄τάξης δημοτικού σχολείου», στο: Π. Γιαννούλη & Μ. Κουκουνάρας-Λιάγκης (Επιμ.), Θέατρο και Παραστατικές Τέχνες στην εκπαίδευση: Ουτοπία ή αναγκαιότητα; Αθήνα: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, 141-147.

Georgopoulos, A. & Vouyoukas, C. (2018). The effects of the non-directive intervention (NDI) on pre-service kindergarten teachers’ self-esteem, self-efficacy and personal growth. European Journal of Education Studies, 4(11), 126-142.

Vouyoukas, C., Tzouriadou, M., Anagnostopoulou, E. & Lito E. Michalopoulou. (2017). Representation of Culturally and Linguistically Diverse Students among Students with Learning Disabilities: A Greek Paradigm. Sage Open. Special Issue: Student Diversity, January-March, 1-10.

Tzouriadou, M., Vouyoukas, C., Anagnostopoulou, E. & Michalopoulou, L. (2016). Early intervention of kindergarten children at risk for developmental disabilities: a Greek paradigm, Journal of Intellectual Disability. Diagnosis and Treatment, 3, 238-246.

Βουγιούκας, Κ. (2016). Η διακρίβωση του αυτοπροσδιορισμού μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε επικινδυνότητα για μαθησιακές δυσκολίες: η συμβολή των γνωστικών και μεταγνωστικών ικανοτήτων και των ευκαιριών του πλαισίου. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες της αγωγής και εκπαίδευσης, 1, 36-55.

Τζουριάδου, Μ., Βουγιούκας, Κ., Αναγνωστοπούλου, Ε. & Μενεξές, Γ. (2015). Γνώσεις και απόψεις εκπαιδευτικών για τη δυσλεξία. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ψυχολογίας ΑΠΘ, IA, 175-211.

Βουγιούκας, Κ., Μπακιρτζής, Κ., Βεντούλη, Κ. & Μπαλλή, Β. (2015). Η επίδραση της βιωματικής μάθησης στην αυτοεκτίμηση, αυτο-αποτελεσματικότητα και προσωπική ανάπτυξη των φοιτητών. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 60, 10-28.