ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα
 • μάθηση και ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες σε διαλεκτική συσχέτιση με την κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα του παιδιού

 • διδασκαλία και μάθηση για τις φυσικές επιστήμες ως μέρος της εκπαιδευτικής καθημερινότητας του νηπιαγωγείου

 • το παιχνίδι, η φαντασία και η δημιουργικότητα ως μέσα διδασκαλίας και μάθησης για τις φυσικές επιστήμες στο νηπιαγωγείο

 • το παιδικό ιχνογράφημα ως μέσο διδασκαλίας και μάθησης για τις φυσικές επιστήμες στο νηπιαγωγείο

 • μάθηση και ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM)  για τις μικρές ηλικίες

 • επιστημονικός γραμματισμός στις μικρές ηλικίες

 • πολιτισμική-ιστορική θεωρία και μεθοδολογία

 
 
Σπουδές

Διδακτορικό Δίπλωμα Σπουδών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.), Πανεπιστήμιο Πατρών

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Κατεύθυνση: «Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Αξιολόγηση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση»

Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., Πανεπιστήμιο Πατρών

Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

(νυν Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.), Πανεπιστήμιο Πατρών

 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Α. Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές

 1. Fragkiadaki, G, Fleer, M., & Rai, P. (έχει γίνει δεκτή/υπό δημοσίευση). Science concept formation during infancy, toddlerhood, and early childhood: Developing a scientific motive over time. Research in Science Education.
 2. Fleer, M., Fragkiadaki, G., & Rai, P. (2022) The dialectical relation of real and digital Conceptual PlayWorlds in Family Day Care, International Journal of Early Years Education. https://doi.org/10.1080/09669760.2022.2041406
 3. Fleer, M., Fragkiadaki, G., & Rai, P. (2022). The place of theoretical thinking in professional development: Bringing science concepts into play practice. Learning, Culture and Social Interaction, 32, 100591. https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2021.100591
 4. Fragkiadaki, G., Fleer, M., & Rai, P. (2021). The social and cultural genesis of collective imagination during infancy. Learning, Culture and Social Interaction, 29, 100518. https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2021.100518
 5. Fragkiadaki, G. & Ravanis K. (2021). The unity between intellect, affect, and action in a child's learning and development in science. Learning Culture and Social Interaction, 29. https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2021.100495
 6. Fragkiadaki, G., Fleer, M., & Rai, P. (2021). Collective imagining: The early genesis and development of a sense of collectiveness during infancy. Cultural-Historical Psychology, 17(3), 84-93.https://doi.org/10.17759/chp.2021170312
 7. Fleer, M., Fragkiadaki, G., & Rai, P. (2021). Collective imagination as a source of professional practice change: A cultural-historical study of early childhood teacher professional development in the motivated conditions of a Conceptual PlayWorld. Teaching and Teacher Education, 106, 103455. https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103455
 8. Stephenson, T., Fleer, F., & Fragkiadaki, G. (2021). Increasing girls’ STEM engagement in early childhood: Conditions created by the Conceptual PlayWorld model. Research in Science Education, 1-18. https://doi.org/10.1007/s11165-021- 10003-z 4.
 9. Stephenson, T., Fleer, M., Fragkiadaki, G., & Rai, P. (2021). Teaching STEM through play: conditions created by the conceptual playWorld model for early childhood teachers. Early Years, 1-17.https://doi.org/10.1080/09575146.2021.2019198
 10. Stephenson, T., Fleer, M., Fragkiadaki, G., & Rai, P. (2021). “You Can Be Whatever You Want to Βe!”: Transforming Teacher Practices to Support Girls’ STEM Engagement. Early Childhood Education Journal, 1-12.https://doi.org/10.1007/s10643-021-01262-6
 11. O’Connor, G., Fragkiadaki, G., Fleer, M., & Rai, P. (2021). Early childhood science education from 0 to 6: a literature review. Education Sciences, 11(4), 178. https://doi.org/10.3390/educsci1104017
 12. Fragkiadaki, G, Fleer, M., & Ravanis, K. (2021). Understanding the Complexity of Young Children’ s Learning and Development in Science: A Twofold Methodological Model Building on Constructivism and Cultural- historical Strengths. Learning Culture and Social Interaction, 28, 10046. https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2020.100461
 13. Fragkiadaki, G., Armeni, A., Zioga, S., & Ravanis, K. (2021). Dramatic play as a means to explore and support preschool children’s thinking about thermal insulation. Journal of Childhood, Education & Society2(3), 220-234. https://doi.org/10.37291/2717638X.20212395
 14. Zotti, E. & Fragkiadaki, G. (2021). Greek Pre-service and In-service Early Childhood Teachers’ Beliefs about Approaching and Teaching Science in the Early Years. Mediterranean Journal of Education, 1(1).https://doi.org/10.26220/mje.3402
 15. Fleer, M., Fragkiadaki, G., & Rai, P. (2020). STEM begins in infancy: Conceptual PlayWorlds to support new practices for professionals and families. International Journal of Birth and Parent Education,7(4).
 16. Fleer, M., Fragkiadaki, G., & Rai, P. (2020). Methodological Challenges of Studying Children in a Living Laboratory: Case example of Conceptual PlayLab. Cultural-Historical Psychology, 16(3), 47-59. https://doi.org/10.17759/chp.2020160306
 17. Fragkiadaki, G. (2020). Conflicts during Science Concept Formation in Early Childhood Barriers of Turning Points?. Review of Science, Mathematics and ICT Education, 14(1), 113-128. https://doi.org/10.26220/rev.3367
 18. Fragkiadaki, G. (2020). Young Children’s Representations and Ideas about the Mathematical Signs of Plus and Minus. European Journal of Alternative Education Studies, 5(1), 108-119. https://doi.org/10.5281/zenodo.1973262
 19. Rai, R., Fleer, Μ., & Fragkiadaki, G. (2020). Theorising Digital Tools: Mutual Constitution of the Person and Digital in a Conceptual PlayWorld. Human Arenas. https://doi.org/10.1007/s42087-020-00178-8
 20. Fleer, Μ., Fragkiadaki, G., & Rai, R. (2020). Programmatic research in the Conceptual PlayLab: STEM PlayWorld as an educational experiment and as a source of development. Science Education: Research & Praxis, 76, 9-23.
 21. Fragkiadaki, G., Fleer, M., & Ravanis, K. (2019). A cultural-historical study of the development of children’s scientific thinking about clouds in everyday life. Research in Science Education, 49(6), 1523-1545. https://doi.org/10.1007/s11165-017-9665-8
 22. Delserieys, A., Impedovo, M. A., Fragkiadaki, G., & Kampeza, M. (2017). Using drawings to explore preschool children’s ideas about shadow formation. Review of Science, Mathematics and ICT Education, 11(1), 55-69. https://doi.org/10.26220/rev.2778
 23. Remountaki, E. L., Fragkiadaki, G., & Ravanis, K. (2017). Conceptualizing solid in liquid dissolution in early childhood education settings: a socio-cultural approach. European Journal of Education Studies, 3(6), 301- 318.https://doi.org/10.5281/zenodo.582225
 24. Fragkiadaki, G. & Ravanis, K. (2016). 'Экспериментально-генетический метод в контексте обучения естественным наукам в дошкольном возрасте: исследование развития научного мышления с позиции культурно-исторического подхода (Genetic research methodology meets Early Childhood Science Education research: a Cultural-historical study of child’s scientific thinking development)'. Cultural-Historical Psychology 12(3), 310-330. doi: 10.17759/chp.2016120319
 25. Kampeza, M., Vellopoulou, A., Fragkiadaki, G., & Ravanis, K. (2016). The expansion thermometer in preschoolers’ thinking. Journal of Baltic Science Education, 15(2), 185-193.
 26. Georgantopoulou, A., Fragkiadaki, G., & Ravanis, K. (2016). Clouds as natural entities in preschool children’s thought. Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair, 3(2), 114-128. https://doi.org/10.26220/une.2737
 27. Fragkiadaki, G. & Ravanis, K. (2015). Preschool children’s mental representations of clouds. Journal of Baltic Science Education, 14,(2), 267-274.
 28. Fragkiadaki, G. & Ravanis, K. (2014). Mapping the interactions between young children while approaching the natural phenomenon of clouds creation. Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair, 1(2), 112-122. https://doi.org/10.26220/une.2194

Β. Κεφάλαια σε διεθνής συλλογικούς τόμους ή πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές , τεχνικές αναφορές

 1. Rai, R., Fleer, Μ., & Fragkiadaki, G. (υπό δημοσίευση). Unpacking the Role of the Researcher in an Educational Experiment: Digital Proximity and Distal Participation. In C. McLachlan (Ed.) Data Systems in Early Childhood Settings. Springer.
 2. Remountaki, E. L., Fragkiadaki, G., & Ravanis, K. (υπό δημοσίευση). How does science learning happen during scientific play? The case example of the concept formation of dissolution. In Katerina Plakitsi and Sylvie Barma (Eds.) Sociocultural approaches in STEM Education. Springer Series Cultural Studies of Science Education. Springer.
 3. Fragkiadaki, G., Fleer, M., & Rai, P. (2021). Degrees of freedom in collective play: how different institutions create diverse conditions for young children's interactions. In M. Sakellariou (Ed.), Child Interaction: Perspectives, Activities and Outcomes (1st ed., pp. 71-93). Nova Science Publishers.
 4. Fleer M., Fragkiadaki G., Rai P. (2021) The Cultural Formation of Science Knowledge. In: Atwater M.M. (eds) International Handbook of Research on Multicultural Science Education. Springer International Handbooks of Education. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-37743-4_60-1
 5. Delserieys, A., Fragkiadaki, G. & Kampeza, M. (2021). Dessiner et faire comprendre la formation des ombres. In F. Charles (Ed.), Graines de scientifiques en maternelle: Explorer le monde du vivant, des objets et la matière (pp. 97-118). Les Ulis: EDP Sciences. https://doi.org/10.1051/978-2-7598-2562-2.c007
 6. Fragkiadaki, G., Fleer, M., & Rai, P. (2021). Innovation in early childhood and primary education. In Educational Innovation in Society 5.0 Era: Challenges and Opportunities (pp. 7-10). CRC Press.
 7. Fragkiadaki, G. (2021). Transforming Conflicts, Shaping Collective Experiences, Creating Conditions for Development. E-proceedings of the ISCAR 2019 Regional Conference: Crisis in Contexts.
 8. Fragkiadaki, G., Fleer, Μ., & Rai, R. (2020). Play Creates Meaningful Conditions for the Interrelations between Everyday Concepts and Scientific Concepts. Proceedings of the 4th International Conference on Learning Innovation and Quality Education (ICLIQE), September 5th, Surakarta, Central Java, Indonesia.
 9. Delserieys-Pedregosa, A., Fragkiadaki, G., & Kampeza, M. (2018). Dessiner et comprendre des concepts en sciences Le cas de la formation des ombres en maternelle. Ε- proceedings of the 10e rencontres scientifiques de l’ARDiST.
 10. Ravanis, Κ. & Fragkiadaki, G. (2018). Énergie et panneaux solaires/ Lumière et ombre (Rapport Technique). Bretange, France: Erasmus+ Settore Istruzione Scolastica Attività KA2 - Partenariati strategici 2015-1-IT02-KA201-015237, Amélioration de la professionalité des enseignants Coordinatrice du manuel: Catherine Goujon, UBO - ESPE de Bretagne.
 11. Delserieys, A., Fragkiadaki, G., & Kampeza, M. (2017). Learning and drawing about shadows in early childhood education. Αναρτημένο κείμενο στην ιστοσελίδα του 12th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA) “Research, practice and              collaboration in                science education”, Dublin,       Ireland. 

 Γ. Άρθρα σε ε λληνικά περιοδικά με κρίση της συντακτικής επιτροπής

 1. Φραγκιαδάκη, Γ. (2010). Προσεγγίζοντας Μαθηματικές Έννοιες με αφορμή τα Θεοφάνια. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, 78, 36- 38.
 2. Φραγκιαδάκη, Γ. (2009). Λουκούλλεια Μαθηματικά. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, 71, 88-91.
 3. Φραγκιαδάκη, Γ. & Ράπτη, Π. (2009). Γνωρίζοντας το καινούργιο μας σχολείο. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, 69, 36-40.

 Δ. Κεφάλαια σε ελληνικούς συλλογικούς τόμους ή πρακτικά ελληνικών συνεδρίων με κριτές

 1. Φραγκιαδάκη, Γ. (2019). Επαναπροσδιορίζοντας την έννοια της διαμεσολάβησης: η παιδαγωγική πρακτική της αυτονόμησης των παιδιών κατά τη διάρκεια συλλογικών επιστημονικών εμπειριών στο νηπιαγωγείο. Στο Π. Παντίδου (Επιμ.) Ο ρόλος των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 179- 197.
 2. Αρναντωνάκη, Δ., Φραγκιαδάκη, Γ., & Ραβάνης, Κ. (2018). Προσεγγίζοντας τη σκέψη των νηπίων για την πήξη των υγρών: διαδρομές στο πλαίσιο της κοινωνικό, πολιτισμικής- ιστορικής προσέγγισης. Στο Μ. Καλογιαννάκη (Επιμ.) Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδόσεις Δαρδανός, 27-43.
 3. Δημητρακοπούλου, Α., Ζούγλα, Φ., Λιάζου, Ι., Μουστάκα, Ε., Νάνου, Ν., Σωτηροπούλου, Σ., & Φραγκιαδάκη, Γ. (2016). Η φαντασία ως μέσο προσέγγισης εννοιών και φαινομένων από τον φυσικό κόσμο στο νηπιαγωγείο. Στο Β. Τσελφέ (Επιμ.) Προσχολική ηλικία: οι φυσικές επιστήμες στην εκπαιδευτική σχέση παιδιών και εκπαιδευτικών. Αθήνα: Εκδόσεις Άρτεμις Πετροπούλου, 167- 178.
 4. Φραγκιαδάκη, Γ., Κλίμη, Δ., Χαχλιουτάκη, Μ. Ε., & Κολιόπουλος, Δ. (2016). Σχεδιάζοντας ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά προσχολικής ηλικίας στο μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο Β. Τσελφές (Επιμ.) Προσχολική Ηλικία: οι φυσικές επιστήμες στην εκπαιδευτική σχέση παιδιών και εκπαιδευτικών. Αθήνα: Εκδ. Άρτεμις Πετροπούλου, 266-279.
 5. Φραγκιαδάκη, Γ. (2016). Δραστηριότητα ανάπτυξης πιθανολογικής σκέψης: το χιόνι πάντα, μερικές φορές και ποτέ. Στο ηλεκτρονικό βιβλίο Μέθοδοι και Τεχνικές Διδασκαλίας Δραστηριότητες για το Νηπιαγωγείο και τις μικρές τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.
 6. Φραγκιαδάκη, Γ. & Ραβάνης, Κ. (2014). Προσεγγίζοντας την παιδική σκέψη μέσω της κοινωνικό-πολιτισμικής, ιστορικής προσέγγισης: μια ανίχνευση νοητικών παραστάσεων παιδιών νηπιαγωγείου για τα σύννεφα. Στο Π. Καριώτογλου & Π. Παπαδοπούλου, Φυσικές Επιστήμες και περιβάλλον στην προσχολική εκπαίδευση. Αναζητήσεις και προτάσεις, Gutenberg, Αθήνα, 177-195.
 7. Φραγκιαδάκη, Γ. (2014). Προωθώντας μια «μη τυπική» προσέγγιση των Φυσικών Επιστημών στο νηπιαγωγείο: η κοινωνικό- πολιτισμική, ιστορική προοπτική. Στο Δ. Κολιόπουλου (Επιμ.) Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, 314- 321. Πάτρα: Ίων.