ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα

Συνεργασία και επικοινωνία σχολείου-οικογένειας, διαλογική παιδαγωγική – διαλογικοί μέθοδοι διδασκαλίας, αξιολόγηση για τη μάθηση στην προσχολική εκπαίδευση, εννοιολογική προσέγγιση της μάθησης και της διδασκαλίας

 
 
Σπουδές

 Η Μαρία Μπιρμπίλη σπούδασε προσχολική Εκπαίδευση στην Ελλάδα και την Αμερική (Μ.Α.) και πήρε το διδακτορικό της δίπλωμα, το 2000, από το  Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (Department of Educational Studies). Στο ίδιο πανεπιστήμιο έκανε και μεταπτυχιακές σπουδές στη Μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας (M.Sc).

 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις

 

Επιμέλεια εκδόσεων

Fleer, M. (2018). (Επιμ.) Το παιχνίδι στην προσχολική ηλικία. Από τις προσωπικές εμπειρίες στις σύγχρονες θεωρίες. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις σοφία. [Εισαγωγικό σημείωμα, σσ. 13-24].

 

Επιμέλεια αφιερωμάτων (special issues) σε επιστημονικά περιοδικά

Birbili, M., & Hedges, H. (2019). Conceptualising and researching interest/s as a learning phenomenon. Learning, Culture and Social Interaction, 23 (υπό έκδοση).

Μπιρμπίλη, Μ. (2016). Το παιδικό παιχνίδι σε έναν κόσμο που αλλάζει: Εισαγωγικό σημείωμα. Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης, 2, 4-8.

 

Δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά με σύστημα κριτών

Birbili, M., & Myrovali, A. (2019). Early childhood education and its contexts: The case of Greece [Special Issue]. Education Inquiry. Advanced online publication. doi: 10.1080/20004508.2019.1687080

Birbili, M. (2019). Children’s interests in the early years classroom: Views, practices and challenges [Special issue]. Learning, Culture and Social Interaction, 23. https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2018.11.006

Kalogiannidou, A., Tsitouridou, M., & Birbili, M. (2019). Building an online teachers' community of practice. Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair, 6(1), 396-401.

Birbili, M. (2017). Supporting young children to ask productive questions. Research in Practice Series, 24(3), 1-25.

Papandreou, M., & Birbili, M. (2017). Not just a recreational activity: giving artmaking the place it deserves in early childhood classrooms. Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair, 4(1), 94-106.

Gregoriadis, A., Papandreou, M., & Birbili, M. (2016). Continuing professional development in the Greek early childhood education system. Early Years. An International Research Journal, 38(3), 271-285.

Μπιρμπίλη, Μ. (2016). Εκπαιδευτικοί και σύγχρονο παιχνίδι: Η περίπτωση των παιχνιδιών της μαζικής κουλτούρας. Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης, 2, 35-51.

 

Κεφάλαια σε συλλογικές εκδόσεις με διαδικασία κρίσης

Birbili, M., & Tsitouridou, M. (2019). Early childhood teacher education in Greece: challenges and opportunities in a centralized education system. In S. Garvis & S. Phillipson (Eds.), Early Childhood Education in the 21st Century, Volume III. New York, NY: Routledge.

Birbili, Μ., & Ρoufidou, Ι. (2019). Parent involvement in Greek early childhood education and care: the need for new policies and practices. Ιn S. Phillipson & S. Garvis (Eds.), Teachers’ and Families’ Perspectives in Early Childhood Education: Early Childhood Education in the 21st Century, Volume II (pp. 96-109). New York, NY: Routledge.

Birbili, M., & Christodoulou, I. (2018). Early childhood care and education in Greece: looking back and moving forward. In S. Garvis, S. Phillipson & H. Harju-Luukkainen (Eds.), International Perspectives on Early Childhood Education and Care. Early Childhood Education in the 21st Century, Volume I (pp. 90-102). New York, NY: Routledge.

Birbili, M. (2017). The pedagogy of worksheets in early childhood settings: teachers’ beliefs and practices. In A. Pinto & V. Pagnotto (Eds.), Focus on Early Childhood Education (pp. 85-122). New York, NY: Nova Science Publishers.

 

Κεφάλαια σε συλλογικές εκδόσεις μετά από πρόσκληση

Γρηγοριάδης, Α., Μπιρμπίλη, Μ., & Παπανδρέου, Μ. (2016). Η συνέντευξη ως εργαλείο γνωριμίας με τα παιδιά. Στο Σ. Αυγητίδου, Μ. Τζεκάκη & Β. Τσάφος (Επιμ.), Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί παρατηρούν, παρεμβαίνουν και αναστοχάζονται: προτάσεις υποστήριξης της πρακτικής τους άσκησης, τόμος 2 (σσ. 175–203). Αθήνα: Gutenberg.

Γρηγοριάδης, Α., Μπιρμπίλη, Μ., & Παπανδρέου, Μ. (2016). Οι συνεντεύξεις εκπαιδευτικού-γονέων. Στο Σ. Αυγητίδου, Μ. Τζεκάκη & Β. Τσάφος (Επιμ.), Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί παρατηρούν, παρεμβαίνουν και αναστοχάζονται: προτάσεις υποστήριξης της πρακτικής τους άσκησης, τόμος 2 (σσ. 205-222). Αθήνα: Gutenberg.

Μπιρμπίλη, Μ., & Παπανδρέου, Μ. (2016). Ενθαρρύνοντας το γραμματισμό με τα αγαπημένα παιχνίδια των παιδιών: «Βάζεις το σημαδάκι με το ποντίκι στο Angry Birds και με το ποντίκι το πας πίσω και μετά το εκτοξεύεις». Στο Ε. Χοντολίδου, Ρ. Τσοκαλίδου, Φ. Τεντολούρης, Α. Κυρίμης, & Κ. Βακαλόπουλος (Επιμ.), Μνήμη Σωφρόνη Χατζησαββίδη. Γλωσσ(ολογ)ικές & Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις (σσ. 588-609). Αθήνα: Gutenberg.