Μνήμη (εργαζόμενη και μακρόχρονη)

Τρέχουσα έρευνα:

 

  1. Συνεισφορά της εργαζόμενης μνήμης στην κατανόηση προφορικού κειμένου
  2. Συνεισφορά της εργαζόμενης μνήμης στην κατανόηση γραπτού κειμένου
  3. Εργαζόμενη μνήμη και επιτελικές λειτουργίες στη διγλωσσία
  4. Συνεισφορά των επιτελικών λειτουργιών στην αναγνωστική ικανότητα 
  5. Σχέσεις επιτελικών λειτουργιών και προφορικής κατανόησης
  6. Σχέσεις επιτελικών λειτουργιών, θεωρίας του νου, και ενσυναίσθησης