Γνωστική Ψυχολογία και Ανάπτυξη

Τρέχουσα έρευνα:

 

  1. Συνεισφορά της εργαζόμενης μνήμης στην κατανόηση προφορικού κειμένου
  2. Συνεισφορά της εργαζόμενης μνήμης στην κατανόηση γραπτού κειμένου
  3. Εργαζόμενη μνήμη και επιτελικές λειτουργίες στη διγλωσσία

Είσοδος 

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος

2ο και 3ο Πρότυπα Πειραματικά Νηπιαγωγεία - Α.Π.Θ.