Διαλογική παιδαγωγική, Διαλογικές μέθοδοι διδασκαλίας

Τρέχουσα έρευνα:

Συνεργασία και επικοινωνία σχολείου-οικογένειας, διαλογική παιδαγωγική – διαλογικοί μέθοδοι διδασκαλίας, αξιολόγηση για τη μάθηση στην προσχολική εκπαίδευση, εννοιολογική προσέγγιση της μάθησης και της διδασκαλίας

Τρέχουσα έρευνα:
  1. Researching young children's spontaneous music-making
  2. Engaging with children in the creative act of composing and improvising music
  3. Music Improvisation as communicative dialogue