Αισθητική αγωγή και παιδεία

Τρέχουσα έρευνα:
 1. Διερεύνηση της αυθόρμητης μουσικής των παιδιών σε πλαίσιο παιχνιδιού
 2. Συνεργασία με τα παιδιά κατά τη δημιουργική πράξη της σύνθεσης και του αυτοσχεδιασμού μουσικής
 3. Αυτοσχεδιασμός ως μορφή επικοινωνιακού διαλόγου
 4. Ηχοτοπίο ως διερευνητική διαδικασία ενεργητικής ακρόασης, αυτοσχεδιασμού και σύνθεσης μουσικής
Τρέχουσα έρευνα:

 

 • Η θεατροπαιδαγωγική εκπαίδευση και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού
 • Προγράμματα Σπουδών στο θέατρο
 • Θέατρο για παιδιά
 • Θεατροπαιδαγωγική και διαπολιτισμικότητα
 • Θεατροπαιδαγωγική, συναισθηματική νοημοσύνη και δημιουργικότητα
 • Οι θεατροπαιδαγωγικές πρακτικές ως εργαλεία ποιοτικής έρευνας
 • Η θεατρική κούκλα και το κουκλοθέατρο στην εκπαίδευση: κοινωνική/επικοινωνιακή διάσταση
 • Παιχνίδι και Παιδί
Τρέχουσα έρευνα:

 

 1. Η κίνηση ως μέσο διαθεματικών προσεγγίσεων
 2. Κινητικά δραστήριος τρόπος ζωής – στάση μελλοντικών παιδαγωγών
 3. Ο χορός και το κινητικό παιχνίδι ως μέσα εξωλεκτικής επικοινωνίας
Τρέχουσα έρευνα:

Μουσειακή Εκπαίδευση,  Πολιτιστική Κληρονομιά στην Εκπαίδευση, Μη Τυπική και Άτυπη Εκπαίδευση, Συμπερίληψη, και πιο συγκεκριμένα:   ο εκπαιδευτικός και κοινωνικός ρόλος των Μουσείων, η Πολιτιστική Κληρονομιά και οι Τέχνες στην εκπαίδευση όλων των παιδιών, η σύζευξη της Τυπικής Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) με τη Μη Τυπική και Άτυπη εκπαίδευση,  ο Καθολικός Σχεδιασμός στη Μάθηση και σε χώρους πολιτιστικής αναφοράς, η Προσβασιμότητα, η ισότιμη συμμετοχή και η Συμπερίληψη όλων των παιδιών ανεξάρτητα από τις διαφορές τους στον Πολιτισμό και στις Τέχνες (παιδιά με και χωρίς αναπηρία, διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, κλπ).