Αναπτυξιακή Φυσική Αγωγή

Τρέχουσα έρευνα:

 

  1. Η κίνηση ως μέσο διαθεματικών προσεγγίσεων
  2. Κινητικά δραστήριος τρόπος ζωής – στάση μελλοντικών παιδαγωγών
  3. Ο χορός και το κινητικό παιχνίδι ως μέσα εξωλεκτικής επικοινωνίας