Δημιουργική γραφή

Τρέχουσα έρευνα:

 

  1. Φιλαναγνωσία: Καινοτόμες δράσεις Φιλαναγνωσίας και ανίχνευση των παραγόντων που τις προσδιορίζουν με τη βοήθεια του CHELLO σε θεσμικά και σε άτυπα περιβάλλοντα ( Βιβλιοθήκες, Νοσοκομεία,).
  2. Δημιουργική γραφή: Μελέτη των ειδικών εφαρμογών των τεχνικών της δημιουργικής γραφής στη γλωσσική ανάπτυξη.
  3. Οι ιδέες των παιδιών προσχολικής ηλικίας για τους ήρωες των λαϊκών ( μαγικών) παραμυθιών. Έρευνα με χρήση συνέντευξης και ανοικτού ερωτηματολογίου με απώτερο στόχο την απόκτηση ειδικού εργαλείου παρατήρησης.
  4. Μελέτη των αφηγηματικών τεχνικών στην παιδική λογοτεχνία και στον κινηματογράφο. Μελέτη των ειδικών εφαρμογών της κινηματογραφικής αφήγησης σε σχολικές εφαρμογές.