Θεατρική τέχνη και αγωγή

Θεατροπαιδαγωγική

Κουκλοθέατρο-Αντικειμενοθέατρο

Παιχνίδι και θεατροπαιδαγωγική

Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο σχολείο

Προγράμματα σπουδών στον πολιτισμό και τις τέχνες

Είσοδος 

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος

2ο και 3ο Πρότυπα Πειραματικά Νηπιαγωγεία - Α.Π.Θ.