Θεατρική τέχνη και αγωγή

Θεατροπαιδαγωγική

Κουκλοθέατρο-Αντικειμενοθέατρο

Παιχνίδι και θεατροπαιδαγωγική

Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο σχολείο

Προγράμματα σπουδών στον πολιτισμό και τις τέχνες