Προσωπική, Κοινωνική, Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη

Τρέχουσα έρευνα: 

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται στην πρώιμη κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη (π.χ. πρώιμες αλληλεπιδράσεις, ανάπτυξη της ενσυναίσθησης), στην Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία των 3 πρώτων χρόνων της ζωής, στην ανάπτυξη και αξιολόγηση μοντέλων πρώιμης παρέμβασης, στην παιδική προστασία και ιδιαίτερα στην πρόληψη της εμπορίας ανηλίκων.

Πρόσφατη ερευνητική δραστηριότητα:

  • Η κατάσταση των δικαιωμάτων του παιδιού στην Ελλάδα. Εντεταλμένη έρευνα από το Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα
  • Ψυχικές και αναπτυξιακές διαταραχές σε παιδιά προσχολικής ηλικίας: Μια μελέτη στους Δήμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Χρηματοδοτήθηκε από τον ΕΛΚΕ, ΑΠΘ.
  • “Protecting infants and toddlers from domestic violence: Development of a diagnostic protocol for infant and toddler abuse and neglect and its implementation to public health system”. Funded by the EU/DAPHNE programme
  • “Southeast Safe Net: Preventing child trafficking and protecting unaccompanied minors in Greek-Turkish Borders”. Funded by the EU/ISEC Programme

Collaborations:

  • "An evidence-based framework to support improvements to antislavery policy and practice in the agricultural sector in Greece". Funded by the ESRC IAA Funding. Coordinating institution: University of Nottingham, UK.
  • "HandsUp - Promoting The Effective Elimination of Corporal Punishment Against Children". Funded by the EU/JUST Programme. Coordinating Institution: APDES - Portugal.
  • “Reviewing social auditing practices to combat exploitative brokering in Southern Europe – RESAURSE”. Coordinating Institution: University of Coimbra, Portugal. Funded by the EU/ISEC Programme
  • “Caregivers of children at risk – Education and Capacity Building”. Coordinating Institution: NGO APDES, Portugal. Funded by the EU/Grundtvig LLP

Σελίδες

Subscribe to RSS - Προσωπική, Κοινωνική, Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη