Παιδική Λογοτεχνία

Τρέχουσα έρευνα: 

 

 1. Φιλαναγνωσία: Καινοτόμες δράσεις Φιλαναγνωσίας και ανίχνευση των παραγόντων που τις προσδιορίζουν με τη βοήθεια του CHELLO σε θεσμικά και σε άτυπα περιβάλλοντα ( Βιβλιοθήκες, Νοσοκομεία,).
 2. Δημιουργική γραφή: Μελέτη των ειδικών εφαρμογών των τεχνικών της δημιουργικής γραφής στη γλωσσική ανάπτυξη.
 3. Οι ιδέες των παιδιών προσχολικής ηλικίας για τους ήρωες των λαϊκών ( μαγικών) παραμυθιών. Έρευνα με χρήση συνέντευξης και ανοικτού ερωτηματολογίου με απώτερο στόχο την απόκτηση ειδικού εργαλείου παρατήρησης.
 4. Μελέτη των αφηγηματικών τεχνικών στην παιδική λογοτεχνία και στον κινηματογράφο. Μελέτη των ειδικών εφαρμογών της κινηματογραφικής αφήγησης σε σχολικές εφαρμογές.

Τρέχουσα έρευνα: 

 1. Έμφυλες αναπαραστάσεις στο έργο συγγραφέων Παιδικής Λογοτεχνίας, π.χ. Πηνελόπη Δέλτα
 2. Η παιδική ηλικία (συναισθηματικός και ψυχικός κόσμος παιδιών) σε παιδικά βιβλία για μικρές ηλικίες παιδιών
 3. Σε συνάφεια με τα παραπάνω, παιχνίδι και παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο.
 4. Διασκευές παραμυθιών για μικρά παιδιά

Τρέχουσα έρευνα: 

Τρέχουσα έρευνα:

 1. Εκδόσεις για παιδιά και ιδεολογική/πολιτισμική πολιτική
 2. Εκδοτικό και συγγραφικό περικείμενο βιβλίων για παιδιά
 3. Μεταφράσεις/διασκευές της παιδικής λογοτεχνίας
 4. Η δυναμική της παιδικής λογοτεχνίας στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικής συνείδησης
 5. Ιστορία (εξέλιξη, χρήση/ρόλος, μορφή/είδος) του χιούμορ στην παιδική λογοτεχνία

Σελίδες

Subscribe to RSS - Παιδική Λογοτεχνία