Συνεργατική διδασκαλία και μάθηση

Τρέχουσα έρευνα: 

  1. Researching young children's spontaneous music-making
  2. Engaging with children in the creative act of composing and improvising music
  3. Music Improvisation as communicative dialogue

Σελίδες

Subscribe to RSS - Συνεργατική διδασκαλία και μάθηση